کاوشی در مسیحیت

اگر مشتاق آشنائی با مسیحیت هستید

اگر می خواهید شناخت بیشتر و بهتر از عیسی مسیح دااشته باشید

اگر می خواهید بدانید که عیسی چرا آمد 

چرا مرد

و چرا زنده شد می توانید در کلاسهای کاوشی در مسیحیت شرکت کنید

این کلاسها به شما کمک میکند تا جوابهای سئوالهای خود را پیدا کنید  

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ما تماس بگیرید

086 203 7686

Posted 03/06/2012

Read the full article ►

Website designed by: Affordable Web Design Dublin