خانه

به وبسایت کلیسای ایرانیان دابلین خوش آمدید.

ما یک کلیسای بشارتی هستیم و علاقه بسیار داریم که با تمام فارسی زبانان در ایرلند رابطه داشته باشیم تا  آنها بتوانند عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده خود بشناسند.

کلیسای ایرانیان  به وسیله ایریش چرچ میشن که یک انجمن اصلاح شده پرتستان در چرچ ایرلند است تاسیس شده است. 

ما معتقديم كه كارخداوند را همانطور که خداوند می خواهد انجام دهیم. بوسیله اعلان کردن کلام او “کتاب مقدس” و خبر خوش انجیل.هدف ما این نیست که فقط این خبر خوش را بشارت دهیم  بلکه مسیحیان را کمک کنیم تا بتواند با محبت کلام خداوند را به دوستان و یا همسایگان خود بشارت دهند.

ما خوشحال می شویم که با ایرانیان عزیز در ایرلند آشنا شویم و آنها را به کلیسای خود دعوت کنیم

کلیسای ایرانیان، دومین و آخرین یکشنبه هرماه ساعت 1.30 بعدازظهر در

   برگذار خواهد شد.Irish Church Missions, 28 Bachelors Walk, Dublin   

This post is also available in: English

Website designed by: Affordable Web Design Dublin