مراسم عید نوروز در دابلین

هموطنان عزیز 

در روز شنبه  24 مارس  ساعت 6 بعدازظهر ما شما را به مراسم جشن عید نوروز دعوت میکنیم

مراسم همراه با موزیک زنده ایرانی و شام خواهد بود. امیدواریم که این مراسم به همگی ما کمک کند تا کشور عزیز خود ایران را فراموش نکرده  و ایرانیان را به یکدیگر نزدیکتر کند مراسم عید نوروز و شام به صورت رایگان خواهد بود

Posted 02/12/2011

Read the full article ►

Website designed by: Affordable Web Design Dublin