کلاسهای کتاب مقدس

 کلاسهای کتاب مقدس هر جمعه ساعت 2 بعدازظهر در کلیسای ایرانیان برگذار خواهد شد برای اطلاع بیشتر با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرید

018730829

 0862037686

Posted 23/04/2012

Read the full article ►

Website designed by: Affordable Web Design Dublin